Přejít k obsahu
Kobes, Tomáš. 2018.

Panenko Skákavá!: módy existence paměti.

Kniha prostřednictvím tří případových studií představuje způsoby rozpomínání na zapomenuté poutní místo Skoky u Žlutic a diskutuje obecnější problémy spojené s výzkumem kolektivní paměti.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Štípková, Martina. 2018

Prarodičovství v současné české společnosti.

Kniha představuje české prarodiče prostřednictvím analýzy kvantitativních dat z druhé vlny mezinárodního šetření SHARE zaměřeného na osoby starší 50 let a kvalitativní analýzy 53 hloubkových rozhovorů s babičkami, dědečky a matkami vnoučat/dětí do deseti let.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava. 2013.

Aktivita jako projekt: diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek.

Pojem „aktivní stáří“ v současnosti působí jako zaklínadlo téměř všech vládních dokumentů věnujících se problematice stárnutí.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava a Martin Kreidl (eds.). 2012.

Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti.

Kniha se zaměřuje na proměny partnerského života z perspektivy životních drah.

Váně, Jan. 2012.

Komunita jako nová naděje?: náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství.

Výchozí zkušeností současného světa je stav plurality hodnot a nejistoty. Tento stav je patrný i v českém kontextu. 

Holubec, Stanislav. 2010.

Sociologie světových systémů: hegemonie, centra, periferie.
P

Kniha se zbývá problematikou vzniku kapitalismu v Evropě 16. století a jeho dalším vývojem z pohledu tzv. teorií světového systému.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava a Ema Hrešanová. 2010.

První krok na sociologické stezce.

Publikace prezentuje různé strategie, jež si studující sociálních věd mohou při zpracování své bakalářské či diplomové práce zvolit. 

Fujda, Milan a Dušan Lužný. 2010.

Oddaní Kršny. Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd.

Eseje v této knize tematizují tři okruhy problémů. Prvním je popis nauky a praxe kršnovské bhakti v rámci hnutí Haré Kršna.

Kobes, Tomáš. 2009.

Tu zme šicke jedna rodzina, tu zme šicke jedna fajta: příbuzenství východoslovenského venkova.

Publikace srovnává příbuzenský koncept obyvatel tzv. romských osad a jejich majoritních příslušníků na východoslovenském venkově.

Kalvas, František. 2009.

Nastolování agendy: role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu.

Publikace vychází z aktuálně obhájené autorovy disertace a empiricky zkoumá proces nastolování agendy.

Kobes, Tomáš. 2009.

Nastartovali nás jako motorky: činnost nevládních organizací při řešení romské problematiky na východním Slovensku.

Činnost nevládních neziskových organizací (NNO) je po roce 1999 v kontextu romské problematiky jedním z témat regionálního rozvoje na Slovensku.

Holubec, Stanislav. 2009.

Lidé periferie: sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době.

Publikace si klade za cíl přiblížit sociální existenci a každodennost pražského dělnictva v meziválečném období.

Hrešanová, Ema. 2008.

Kultury dvou porodnic: etnografická studie.

Předkládaná práce je etnografií organizačních kultur dvou českých porodnic.

Kreidl, Martin. 2008.

Cesty ke vzdělání: vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu.

Kniha se věnuje problematice nerovného přístupu ke vzdělání v bývalých socialistických zemích.

Váně, Jan. 2007.

Proměny spravedlnosti.

Práce se věnuje několika soudobým typologiím teorií spravedlnosti.

Šubrt, Jiří (ed.). 2007.

Historická sociologie.

Historická sociologie je hraniční disciplínou, která dnes prožívá v sociálních vědách svoji renesanci.

Patička