Přejít k obsahu


Genderové nerovnosti ve stáří: marginalizace a zvýhodnění žen ve stáří

Citace:
MARHÁNKOVÁ, J. Genderové nerovnosti ve stáří: marginalizace a zvýhodnění žen ve stáří. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2008, roč. 9, č. 2, s. 28-36. ISSN: 1213-0028
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ageing as gendered experience: marginalization and agency of ageing women
Rok vydání: 2008
Autoři: Jaroslava Marhánková
Abstrakt CZ: Gender je výrazným hybatel nerovnosti ve stáří. Ovlivňuje například výši zdrojů, kterými jednotlivci mohou disponovat, kvalitu sociálních sítí, zdraví, role, které jedinci ve stáří plní i očekávání, jež se na ně vztahují. Cílem tohoto článku je popsat a kriticky zhodnotit současné uvažování o genderových nerovnostech ve stáří jak ve vztahu k možným zdrojům, tak k očekáváním, která se na jednotlivce s přibývajícím věkem kladou. Snažím se přitom vyzdvihnout obousměrnost vzájemného procesu konstruování zkušenosti stárnutí a genderové identity a ukázat, že i věk působí jako mechanismu výrazně zasahující do způsobů, jakými je gender artikulován a jaké požadavky se na jeho nositele kladou.
Abstrakt EN: This paper critically discusses debates surrounding gender inequalities in old age. These debates often focus on older women as a group that is highly disadvantaged thanks to the combination of sexism and ageism. This paper critically discusses this ?problem of old women? and shows alternative views of women?s experience of ageing. It highlights the necessity to understand age and gender as two intertwining systems. It points out that ageing can in many respect open up space to redefinition of gender roles and expectation. The intersection of age and gender can not be seen as a simple combination of two categories but as a process that creates specific social location that can create new forms of inequalities.
Klíčová slova

Zpět

Patička