Přejít k obsahu


Kultury dvou porodnic: etnografická studie

Citace:
HREŠANOVÁ, E. Kultury dvou porodnic: etnografická studie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, 216 s. ISBN: 978-80-7043-749-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Cultures of Two Maternity Hospitals: an ethnographic study
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ema Hrešanová
Abstrakt CZ: Předkládaná práce je etnografií organizačních kultur dvou českých porodnic. Prezentuje zjištění z dvacetiměsíčního etnografického výzkumu provedeného v období od roku 2004 do roku 2007 ve dvou porodnicích ve městech Javov a Konžany. V práci autorka usiluje o hlubší porozumění organizačnímu kontextu, v němž se v českém prostředí odehrává naprostá většina porodů. Primárně spadá do sociálních studií lidské reprodukce, konkrétně ze sociologie a antropologie porodu. Cílem práce je na základě provedeného výzkumu porozumět organizačním kulturám zkoumaných porodnic a pochopit, jak ovlivňují poskytovanou porodní péči a tím i zdraví žen, jež v daných porodnicích rodí.
Abstrakt EN: This work is an ethnography of two Czech maternity hospitals and their organizational cultures. It is the result of twenty months of ethnographic research conducted in the towns of Javov and Konzany in the Czech Republic from 2004 to 2007. In this work I gain a deep and nuanced understanding of the organizational context within which the vast majority of births take place. My work primarily builds upon social studies of human reproduction, in particular the sociology and anthropology of childbirth. The goal of this work is to understand the organizational cultures of these two maternity hospitals, and to comprehend how their organizational cultures influence birth care and, by extension, the health of birthing women. The study focuses on the perspective of the maternity hospitals´ employees who are taken as main bearers of the organizational cultures.
Klíčová slova

Zpět

Patička