Přejít k obsahu


Zkušenost rizikového těhotenství a její vztah k obrazům mateřství

Citace:
MARHÁNKOVÁ, J. Zkušenost rizikového těhotenství a její vztah k obrazům mateřství. Brno, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The experience of high-risk pregnancy and the discourse of motherhood
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Autoři: Jaroslava Marhánková
Abstrakt CZ: Příspěvek na základě hloubkových rozhovorů s ženami, které byly hospitalizované z důvodů komplikací v těhotenství nebo jejichž těhotenství bylo klasifikováno jako rizikové, analyzuje způsoby, jakým diskurs rizikovosti ovlivňuje subjektivní zkušenost těhotenství a jak se promítá do způsobů, jakým ženy mluví o svém mateřství a jak ho prožívají. Ukazuje přitom, že přítomnost rizika jak v podobě označení těhotenství jako rizikového, tak v případě komplikací vedoucích k hospitalizaci žen se výrazně promítá do způsobů, jakým ženy své mateřství uchopují a v jakých pojmech jej popisují.
Abstrakt EN: Based on in-depth interviews with women who experienced health complications during their pregnancy or whose pregnancies were classified as high-risk this paper analyses how the discourse of risk influences their subjective experience and how it affects the ways they talk about their motherhood and how they experience it. It shows that the presence of risk in the form of its classification as high-risk or in the form of health complications, that can lead to the hospitalization during pregnancy, distinctively influence the way how women perceive their motherhood and the terms they employ while talking about their experience.
Klíčová slova

Zpět

Patička