Přejít k obsahu


Changes in social services for elderly in Czech Republic - the idea of "right" old age nad its subjective manifestation

Citace:
MARHÁNKOVÁ, J. Changes in social services for elderly in Czech Republic - the idea of "right" old age nad its subjective manifestation . Kodaň, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Changes in social services for elderly in Czech Republic - the idea of "right" old age nad its subjective manifestation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Kodaň
Autoři: Jaroslava Marhánková
Abstrakt CZ: Od roku 1989 prošla Česká republika řadou změn, jež se odrazily v současném charakteru sociálních služeb určených seniorům, stejně tak jako v samotném uchopování stárnutí. V současnosti dochází k pokusům radikálně redefinovat vztah mezi klientem a poskytovaleli sociálních služeb a definování obrazu "žádoucího" stárnutí. Tento příspěvek mapuje tyto změny v kontextu individuální zkušenosti několika žen a ukazuje, jak úzce je jejich životní styl je svázán s těmito změnani.
Abstrakt EN: Since 1989 the Czech Republic has undergone a number of changes that have been reflected in the current provision of services for senior citizens, and in the actual concept of aging. Nowadays, we can notice attempts to radically redefine the relationship between the client and the service provider, together with attempts to define a more comprehensive picture of "desirable" aging. This paper attempts to describe the changes accompanying the processes above in connection with experiences of individual women. It indicates that the formation of their lifestyle in old age is closely connected with the current trends of providing social services without which, their lifestyle would be not only impossible but also unthinkable.
Klíčová slova

Zpět

Patička