Přejít k obsahu


"I know nothing about aging" - The Heterogeneity of the Experience of Ageing in Czech Republic

Citace:
MARHÁNKOVÁ, J. "I know nothing about aging" - The Heterogeneity of the Experience of Ageing in Czech Republic. Barcelona, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: "I know nothing about aging" - The Heterogeneity of the Experience of Ageing in Czech Republic
Rok vydání: 2008
Místo konání: Barcelona
Autoři: Jaroslava Marhánková
Abstrakt CZ: Příspěvek vychází z hloubkových rozhovorů s ženami nad šedesátpět let žijících v České republice. Jeho cílem je popsat dva různé přístupy interviowaných žen ke stárnutí a tomu, co znamená stárnout. První tento přístup popisoval stárnutí jako negativní zkušenost naplněnou samotou a smutkem. Druhý přístup se konstruoval v opozici k tomuto pohledu. Tyto ženy se explicitně distancovaly od negativních obrazů stárnutí. Cílem příspěvku je poukázat na sociální podmíněnost různých pohledů na stárnutí a toho, co představuje "správné" stáří.
Abstrakt EN: This paper is based on in-depth interviews with women aged sixty-five and older living in the Czech Republic. The aim of this paper is to depict two different attitudes towards ageing and conceptions of what it means to be old, that appeared during the interviews. Women using first of them depicted ageing as a negative experience full of sadness and loneliness. The second model of ageing was constructed in opposition on this conception. These women explicitly disavowed this negative picture of ageing and use its features in a different way so that they create a new model based on the activity and positive images of ageing. The aim of this paper is to show the construction of these models in the context of historically and socially determined views of "right" ageing and suggest possible explanation why these women so dramatically differ in their attitudes. At the same time it seeks to point out to the heterogeneity of conceptions of ageing in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička