Přejít k obsahu


"No co, tak je mi šedesát pět let": Vztah žen k viditelnému fyzickému stárnutí

Citace:
MARHÁNKOVÁ, J. "No co, tak je mi šedesát pět let": Vztah žen k viditelnému fyzickému stárnutí. Sociální studia, 2008, roč. 5, č. 1, s. 35-53. ISSN: 1214-813X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "I'm sixty-five. What about it?": Women's attitudes towards visible physical aging
Rok vydání: 2008
Autoři: Jaroslava Marhánková
Abstrakt CZ: Glorifikace mládí a rostoucí důraz na vnější tělesnost mohou mít závažné implikace pro zkušenost stárnutí a vztahování se k ideálům femininity. Dosavadní uvažování o roli tělesnosti ve stáří přitom vztah k genderovým normám vztahujícím se k ideálům femininity spíše problematizovalo. Tato práce se na základě hloubkových rozhovorů se sedmi ženami ve věku od šedesáti pěti až sedmdesáti devíti let snaží ukázat významy, které ženy viditelným i jiným příznakům fyzického stárnutí připisují a jak se tyto významy následně promítají do jejich vnímání stárnutí a koncepce vlastní femininity. Výsledky výzkumu přitom ukazují na potenciál stárnutí vytvořit určitý druh svobody, který dovoluje ženám vymanit se z genderových očekávání, která na ně byla v minulosti v souvislosti s jejich vzhledem kladena. Přibývající věk tak dává ženám možnost definovat vlastní tělesnost mimo úzký rámec dominantních ideálů.
Abstrakt EN: Glorification of the youth and the increasing importance of the outer body together with the idealized notion of the femininity which is closely associated with the picture of young body can have serious implications for the experience of aging. Existing theories concerning women’s ageing thus often see women’s attitudes to their ageing body as problematical. This article is based on in-depth interviews with women aged sixty-five and older. Its aim is to outline the ways they conceptualized their experience of physical aging and to depict the relationship of these women to the visible physical manifestation of ageing. This study shows that increasing age gives women an opportunity to define their corporeity outside the dominant gender roles. In the connection with the ageing these women themselves created new criteria of desirable femininity characterized by a freer attitude toward their bodies.
Klíčová slova

Zpět

Patička