Přejít k obsahu


Gender a stárnutí: pohled na stáří očima žen

Citace:
MARHÁNKOVÁ, J. Gender a stárnutí: pohled na stáří očima žen. Plzeň : 2007, 122 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Gender and ageing - ageing from women's point of view
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Autoři: Jaroslava Marhánková
Abstrakt CZ: Cílem této rigorózní práce je prostřednictvím výpovědí sedmi žen ukázat stárnutí v jeho konkrétní podobě. Na stáří se přitom dívá jako na skutečnost, která je neoddělitelná od genderu. Rigorózní práce se věnuje především třem aspektům - vnímání stárnutí skrze tělesnost, genderovým aspektům ovdovění a různým způsobům, prostřednictvím nichž se ženy vztahují ke zkušenosti stárnutí a tomu, jak by ideálně mělo vypadat.
Abstrakt EN: The aim of the thesis is, through the statements of seven women, to show ageing in its concrete representations. It envisages ageing as an experience that can not be separated from the category of gender.It focuses on the ways women conceptualized their experience of aging through their bodies, on the gender aspect of the experince of widowhood and women's different notions of how ageing should look like.
Klíčová slova

Zpět

Patička