Přejít k obsahu


Role interpersonální komunikace a gender v procesu nastolování témat

Citace:
KALVAS, F., RŮŽIČKA, M. Role interpersonální komunikace a gender v procesu nastolování témat. Mediální studia, 2008, roč. 3, č. 1, s. 36-56. ISSN: 1801-9978
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Role of Interpersonal Communication and Gender in the Agenda-Setting Process
Rok vydání: 2008
Autoři: František Kalvas , Michal Růžička
Abstrakt CZ: Empiricky zkoumáme jak interpersonální komunikace a gender ovlivňují proces nastolování témat. V literatuře nacházíme dvě vysvětlení role interpersonální komunikace: (a) teorii dvoustupňového toku a (b) koncept kontextualizace. Morley [1995] a Fiske [2003] vysvětlují roli genderu takto: (1) dělba domácích prací vede k odlišným módům sledování televize a (2) odlišné představy o shodných tématech vedou k odlišným diskusím. V našich analýzách nacházíme mírnou podporu pro koncept kontextualizace a Morleyho and Fiskeho myšlenky. V závěru textu navrhujeme výzkumný design, který by byl vhodnější pro lepší pochopení zkoumaného problému.
Abstrakt EN: We empirically explore how interpersonal communication and gender influence the agenda-setting process. Two explanations of role of interpersonal communication can be found in the literature: (a) a two-step flow theory and (b) the concept of contextualization. Morley [1995] and Fiske [2003] explain the role of gender as follows: (1) the division of household labor leads to the different modes of TV watching and (2) different ideas about eligible topics lead to the different discussions. In our analyses we find a moderate support and thus validation of the concept of contextualisation and of Morley's and Fiske's ideas. In the conclusion of our text we suggest a more proper research design to better understand the investigated problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička