Přejít k obsahu


Koncept světového étosu jako nová pastýřská hůl?

Citace:
VÁNĚ, J. Koncept světového étosu jako nová pastýřská hůl?. Pantheon. Religionistické studie, 2008, roč. 3, č. 1, s. 7-25. ISSN: 1803-2443
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Concept of the World Ethos as a New Shepherd´s Crook?
Rok vydání: 2008
Autoři: Jan Váně
Abstrakt CZ: Text se zaobírá projektem "Světového eétosu" jehož tvůrcem je významný myslitel, teolog Hans Küng. Ten ve svém projektu analyzuje soudobou společnost a předkládá některé formy řešení. Vlastní práce se pokouší analyzovat jeho závěry především s ohledem na pokusy o začlenění "světového etosu" do výuky na středních školách, konrétně v spolkové zemi Hesensko.
Abstrakt EN: The paper deals with the World Ethos project intorduced by Hans Küng, one of the most influential German tehologians. In his project, Küng attemps not only to examine the current crises of the world but alsou offers "guidance" on how to overcome the crises. hans Küng developes a scheme leading towards an improvement in terms of morality, economics, and politics, which he considers the most corrupted. The aim of this paper is to value Küng´s project, to consider its weak and strong points as well as its implementation into high school currcula in Hessenland, Germany.
Klíčová slova

Zpět

Patička