Přejít k obsahu


Nativní teorie jsou nebezpečné

Citace:
KOBES, T. Nativní teorie jsou nebezpečné. Bratislava, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Autoři: PhDr. Tomáš Kobes Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřil na koncept aktérského přístupu v epistemologii Pierra Bourdieu a na jeho snahu prolomit dichotomii objektivity a subjektivity. Zvláštní důraz byl kladen především na diskusi vztahu nativních a expertních forem vědění v kontextu etnografickéh výzkumu. Příspěvek se svým obsahem soustředil na kritický výklad konceptualizace aktéra v díle P. Bourdieua a ilustrativně využil poznatků z terénního výzkumu v oblasti východoslovenského venkova a romských osad.
Klíčová slova

Zpět

Patička