Přejít k obsahu


Česká katolická církev v procesu nastolování agendy: Problém s legitimací problému

Citace:
VÁNĚ, J., KALVAS, F. Česká katolická církev v procesu nastolování agendy: Problém s legitimací problému. Nečtiny, Česká republika, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Autoři: PhDr. Jan Váně Ph.D. , PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: V prezentované studii si klademe otázku: Proč se české katolické církvi nedaří nastolovat veřejné problémy? resp. Proč se jí nedaří tyto problémy legitimovat jako veřejné? V analýze ukazujeme, že církev má několik strategií jak problémy legitimovat, ale všechny jsou nefunkční, protože jsou všechny založené na principu inspirace, který je nefunkční, jelikož církev nedisponuje postavením nezpochybnitelné autority. Ukazujeme, že další aktéři na církvi požadují nebo dokonce realizují strategie nastolování veřejných problémů z církevní agendy, které jsou založené na principu osobního úsilí. Strategie založené na osobním úsilí se ukazují jako funkční. V závěru diskutujeme, proč k církev nezakládá na osobním úsilí všechny strategie nastolování veřejných problémů.
Klíčová slova

Zpět

Patička