Přejít k obsahu


Leisure in old age – disciplinary practices surrounding the discourse of active ageing

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Leisure in old age – disciplinary practices surrounding the discourse of active ageing. International Journal of Ageing and Later Life, 2011, roč. 6, č. 1, s. 5-32. ISSN: 1652-8670
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Leisure in old age – disciplinary practices surrounding the discourse of active ageing
Rok vydání: 2011
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková
Abstrakt CZ: Text se zaměřuje na koncept aktivního stárnutí a jeho dopad na způsoby, jak se senioři vztahují ke svému stárnutí. Zaměřuje se na specifický segment služeb orientovaných na seniory, které představují institucionální kontext manifestace diskurzu aktivního stárnutí. Text vychází z tříletého etnografického výzkumu ve dvou centrech pro seniory v České republice. Zaměřuje se na různé strategie disciplinace stárnoucího těla. Poukazuje na to, že tyto praktiky jsou integrální součástí fungování center. Zároveň ukazuje, jak koncepce aktivního stárnutí ovlivňuje postoj seniorů ke svému stárnutí a svým vrstevníkům.
Abstrakt EN: The aim of this article was to map how the idea of active ageing is constructed and the implications it presents with regard to the way in which seniors relate to their experience of old age. It concentrates on a specific segment of senior-oriented social services that represent an institutional context for the manifestation of the discourse of AA. A three year ethnographic study was conducted in two such centres in the Czech Republic. The article focuses on various strategies for the disciplining of the ageing body. It points out that these disciplinary practices are an integral part of the daily running of the centres and that the seniors who intensively engage in them have internalized the idea of an active lifestyle as the most desirable lifestyle in old age. At the same time, the article outlines how the idea of active ageing as the "correct" form of ageing influences the self-conception of these seniors and their attitudes towards ageing and their peers.
Klíčová slova

Zpět

Patička