Přejít k obsahu


Odchod do důchodu v kontextu předchozí genderované životní biografie

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Odchod do důchodu v kontextu předchozí genderované životní biografie. Praha, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na významy, které jednotlivci připisují odchodu do důchodu. Prostřednictvím analýzy 40 biografických rozhovorů s lidmi staršími šedesáti pěti let identifikuje různé interpretace změn, které s sebou odchod do důchodu přináší, a postoje, jež k němu jednotlivci zaujímají. Tyto postoje jsou interpretovány v kontextu předchozí životní biografie a s ohledem na různé sociální pozice jednotlivců. Příspěvek se prostřednictvím analýzy biografických rozhovorů snaží poukázat na genderované vzorce individuálních biografií, které následně ovlivňují způsob, jakým se k odchodu do důchodu jednotliví aktéři vztahují. Zároveň vyzdvihuje vzájemnou provázanost významů, které odchodu do důchodu jednotlivci připisují, a jejich životního stylu po odchodu z trhu práce.
Klíčová slova

Zpět

Patička