Přejít k obsahu


Framing and Agenda-Setting: Two Parallel Processes in Interaction

Citace:
KALVAS, F., VÁNĚ, J., ŠTÍPKOVÁ, M., KREIDL, M. Framing and Agenda-Setting: Two Parallel Processes in Interaction. Amsterdam, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Framing and Agenda-Setting: Two Parallel Processes in Interaction
Rok vydání: 2011
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D. , PhDr. Jan Váně Ph.D. , Mgr. Martina Štípková , Doc. PhDr. Martin Kreidl M.A., Ph.D.
Abstrakt CZ: V této studii propojujeme teorie nastolování agendy a rámcování. Postulujeme, že proces rámcování vytváří podmínky pro proces nastolování agendy. Tvrdíme, že různě rámované zprávy mají odlišné účinky v procesu nastolování agendy. Předpokládáme, že specifické, epizodické a hodnotové rámce mají silnější efekt. Navrhujeme vysvětlení role rámců pomocí teorie kognitivní disonance. Používáme panelová data z výzkumu veřejného mínění propojená s daty z kvantitativní obsahové analýzy, která se všechna týkají jednoho konkrétního veřejného problému - církevních restitucí. Ukazujeme, že rozdílné rámce mají skutečně odlišný efekt na nastolování osobní agendy. Některé mají silnější pozitviní efekt, některé mírně negativní a některé žádný.
Abstrakt EN: We interconnect the framing and agenda-setting theories of mass-communication effects in this paper. We postulate that the framing process creates conditions for the agenda-setting process. We argue that differently framed news have different effect in the agenda-setting process. We hypothesize that issue-specific frames, episodic frames, and value frames have a stronger agenda-setting effect. We suggest an explanation of the role of frames in the agenda-setting process through the theory of cognitive dissonance. We use matched panel survey data and media content analysis regarding one particular issue – church restitutions. We show that indeed differently framed news have distinctive effects on setting the personal agenda. Some frames have a strong positive effect, some slightly negative effect, while some other have no effect.
Klíčová slova

Zpět

Patička