Přejít k obsahu


Filosofie a divadlo

Citace:
PETRŽELKA, J., VÁNĚ, J. Filosofie a divadlo. Studia philosophica, 2011, roč. 58, č. 1, s. 3-7. ISSN: 1803-7445
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Philosophy and Theater
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Josef Petrželka Ph.D. , PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem textu je přiblížit přístupy k filozofie a k divadlu od antiky až do současnosti. Na vybraných případech - Platón, Aristoteles, Jan Amos Komenský, G. W. F. Hegel a Henri Bergson - jsou demonstrovány proměny úvah na téma filozofie a divadlo.
Abstrakt EN: The aim of the text is closer approaches to the philosophy andthe theater from antiquity to the present. In selected cases - Plato, Aristotle, John Amos Comenius, GWF Hegel and Henri Bergson - changes are demonstrated reflection on philosophy and theater.
Klíčová slova

Zpět

Patička