Přejít k obsahu


Nové trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami

Citace:
HREŠANOVÁ, E., MARHÁNKOVÁ, J. Nové trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami. Sociologický časopis = Czech Sociological Review, 2008, roč. 44, č. 1, s. 83-112. ISSN: 0038-0288
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New Trends in the Czech Birthing System and Emerging Social Inequalities among Birthing Women
Rok vydání: 2008
Autoři: Ema Hrešanová , Jaroslava Marhánková
Abstrakt CZ: Článek se soustředí na změny v českém porodnictví, které souvisejí s vytvářením nového tržního prostředí v systému zdravotnictví. Na základě etnografického výzkumu ve dvou českých porodnicích poukazuje především na relevanci dvou konceptů - konzumerismu a komercionalizace porodní péče. Tyto komplexní procesy významně ovlivňují nejen podobu českého porodnictví, ale určují i sociální nerovnosti, které v daných porodnicích nově vznikají. Závěry našeho výzkumu potvrzují souvislost mezi socioekonomickým statusem rodiček a vztahem ke konzumerismu, jenž formuje přístup žen k porodu. Náš výzkum rovněž odhalil, že personál porodnic klade do souvislostí socioekonomický status rodičky a průběh porodu a porodní výsledky. Podle těchto nativních interpretací z prostředí porodnic však překvapivě ?rodí hůře? a zažívá více komplikací při porodu skupina žen s vyšším socioekonomickým statusem, jenž je spjat s vyšší inklinací ke konzumerismu.
Abstrakt EN: The article looks at the changes in the Czech birthing system that have occurred as market conditions have come to be introduced into the health-care system. Drawing on the results of an ethnographic study carried out at two Czech maternity hospitals, the author highlights the relevance of two concepts: consumerism and the commercialisation of birth care. These complex processes have a significant impact on the character of the Czech birthing system, but they have also contributed to the re-emergence of social inequalities in the maternity hospitals observed in the study. The findings from the study confirmed the association between the SES of mothers and how a woman relates to consumerism, which in turn influuences how a woman approaches childbirth.
Klíčová slova

Zpět

Patička