Přejít k obsahu


Migrace a porod: dvojí transice v intersekci statusů

Citace:
HREŠANOVÁ, E., PAŘÍZKOVÁ, A. Migrace a porod: dvojí transice v intersekci statusů. Kulturka, Sedláčkova 15, Plzeň, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Ema Hrešanová Ph.D. , Mgr. Alena Pařízková Ph.D.
Abstrakt CZ: Prolnutí procesů migrace a stávání se matkou s sebou nese zkušenosti a kontexty, které ovlivňují zdraví žen a jejich potomků. Příspěvek prezentuje diskusi základních zjištění z přehledové studie zaměřené na oblast zdraví a těhotenství migrantek a porodní a poporodní péči a dílčích zjištění z probíhajícího výzkumu zaměřeného na zdraví žen migrantek a jejich očekávání a zkušenosti týkající se perinatální péče v České republice. V diskusi témat identifikovaných v rešerši odborných studií a kvalitativních rozhovorech s ženami migrantkami, které mají zkušenost s porodem v České republice, a jedinci z tzv. pomáhajících profesí, se soustředíme zejména na problematické body existujících konceptů a kategorií. Upozorňujeme na zkreslující využívání efektu zdravé migrantky, epidemiologického paradoxu a užívané kategorizace migrujících, které znesnadňují zachycení a pochopení zkušeností a kontextů prolínání zkušenosti migrace a porodu.
Klíčová slova

Zpět

Patička