Přejít k obsahu


Být těhotnou cizinkou v systému zdravotní péče.

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A., GLAJCHOVÁ, A. Být těhotnou cizinkou v systému zdravotní péče.. In Sborník příspěvků; VI. ročník mezinárodní konference; Lidská práva v proměnách času. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2017. s. 33-39. ISBN: 978-80-7394-646-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Being pregnant foreigner in the healthcare system.
Rok vydání: 2017
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
Autoři: Mgr. Alena Pařízková Ph.D. , Mgr. Alena Glajchová
Abstrakt CZ: Těhotenství / porod a procesy migrace jsou dvě důležité transice, které společně vyúsťují v kumulaci možných rizik a znevýhodnění jak pro matku, tak i dítě. Být těhotnou migrantkou tak s sebou nese různou míru zranitelnosti zejména ve vztahu k systému péče. Cílem příspěvku je představit různorodost a komplexnost dimenzí trasitních procesů a zkušeností, které ovlivňují zranitelnost matek migrantek v cílové zemi. Argumentace formulujeme na základě rešerše 124 studií publikovaných v databázích odborných textů, které se zaměřují na situaci migrantek a jejich zdraví, jež je jedním ze základních lidských práv.
Abstrakt EN: Pregnancy / childbirth and migration processes are two important transition which together open the possibility of accumulation of potential risks and disadvantages for both mother and child. Being pregnant migrant women means to be set into different levels of vulnerability, especially in relation to the health system. The aim of this paper is to present the diversity and complexity of dimensions of processes and experiences that affect the vulnerability of migrant mothers in the destination country. Our argumentation is based on literature review of 124 studies, which focus on the situation of women and their health, what is one of the fundamental human rights.
Klíčová slova

Zpět

Patička