Přejít k obsahu


Přerušovaná spojení. Budování infrastrukturního zázemí v jedné východoslovenské romské osadě

Citace:
KOBES, T. Přerušovaná spojení. Budování infrastrukturního zázemí v jedné východoslovenské romské osadě. Sociální studia, 2017, roč. 13, č. 3, s. 101-119. ISSN: 1214-813X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Disconnecting Connections. On the Building of the Infrastructure in an Eastern Slovakian Roma Settlement
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Tomáš Kobes Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Text pojednává o zavedení základní infrastruktury do jedné východoslovenské romské osady. Infrastruktuře je rozuměno jako asambláži materiálních objektů, praxí a vědění organizující existující sociální vztahy a přispívající k exkluzi a marginalizaci obyvatel romských osad. Na základě terénního výzkumu autor přibližuje důsledky budování infrastruktury (vodovod, veřejné osvětlení, elektrická síť) a jak přispívá k různým formám přerušovaných spojeních, která utvářejí rozdíly místní majoritou a obyvateli popisované romské osady.
Abstrakt EN: The article deals with the implementation of the basic infrastructure into the area of an Eastern Slovakian Roma settlement. The infrastructure is conceptualized as an assemblages of material objects, practices and knowledge organizing the existing social relationships, and contributing to the exclusion and marginalization of Roma people. Based on the fieldwork, author discusses the consequences of the infrastructural building (public water supply system, public lighting and electric network) and how do they contribute to the forms of disconnections creating the differences between local majority and people who live in the described Roma settlement.
Klíčová slova

Zpět

Patička