Přejít k obsahu


Útěky do budoucnosti

Citace:
KOBES, T. Útěky do budoucnosti. Olomouc, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Tomáš Kobes Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Východní Slovensko je region plný protikladů. Na jedné straně je svět majoritních obyvatel se standardním životním stylem, na straně druhé svět romských osad charakteristický především rozsáhlou chudobou. Přechod mezi těmito světy je velice obtížný. Východní Slovensko je tak jakousi laboratoří, v níž dohadování se o hranicích těchto světů na lokální úrovni dobře ukazuje procesy utváření a zpochybňování hranic světů, které probíhají na úrovni globální.V příspěvku představeny základní principy příbuzenství obyvatel romských osad, jak se podílejí na vymezení individuálních, genderových a dalších skupinových identit včetně obtíží, které se objevují v momentě, kdy se příslušní aktéři rozhodnou svět romských osad opustit. Důsledky takového rozhodnutí mohou být velmi riskantní situující tyto útěkáře do pomyslných mezisvětů vyplněných celoživotní beznadějí. Na základě těchto příkladů budou diskutovány obecnější problémy spojené především s multikulturalizmem, etnicitou, nacionalizmem a hledáním možných kritérií humanity.
Klíčová slova

Zpět

Patička