Přejít k obsahu


Statistical Language and Speech Processing

Citace:
Hercig, T., |Vide, Cm., Parra, MJ., Soutner, D., Zelinka, J., Král, P., Florentina Lilica, V. Statistical Language and Speech Processing. ZČU v Plzni, FAV - KIV, 11.10.2016 - 12.10.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Statistical Language and Speech Processing
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Tomáš Hercig , Carlos martin |Vide , Manuel J. Parra , Ing. Daniel Soutner , Ing. Jan Zelinka PhD. , Doc. Ing. Pavel Král Ph.D. , Voicu Florentina Lilica
Abstrakt CZ: Mezinárodní konference SLSP se zabývá teoretickými i aplikovanými poznatky z oblasti statistických modelů (včetně strojového učení) v rámci jazyka a zpracování řeči. Sborník konference byl vydán nakladatelstvím Springer-Verlag v řadě LNAI (Lecture Notes in Artificial Intelligence). Míra přijetí je asi 29%. Konference, která se konala v průběhu října 2016, se zúčastnilo celkem 30 účastníků a 3 zvaní přednášející. Byla organizována pořadateli z Rovira i Virgili univerzity a Západočeské univerzity v Plzni.
Abstrakt EN: SLSP international conference deals with topics of either theoretical or applied interest discussing the employment of statistical models (including machine learning) within language and speech processing. SLSP proceedings created a book published by Springer-Verlag in their Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) series. The acceptance rate is of about 29%. Totally 3 invited speakers and 30 participants visited the conference during October 2016. The conference was organized by organizers from Rovira i Virgili University and the University of West Bohemia in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička