Přejít k obsahu


Téma povinného očkování jako prostor pro artikulaci společenských obav a ustavování představ občanství

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Téma povinného očkování jako prostor pro artikulaci společenských obav a ustavování představ občanství. Praha, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Česká republika patří k zemím s dlouhodobou tradicí systému povinného očkování, které je kontrolováno státem. Diskuze nad principy a smyslem tohoto systému se v nedávné době staly předmětem hlasité společenské debaty – mimo jiné v souvislosti s nedávno schválenou novelou Zákona o veřejném zdraví, která posiluje sankce spojené s odmítáním povinného očkování dítěte. Předkládaný příspěvek vychází z tříletého etnografického výzkumu anti-vakcinačního hnutí v ČR a analýzy 29 hloubkových rozhovorů s aktéry/kami, kteří vstupují do debat týkajících se povinného očkování (rodiče, lékaři, zástupci rodičovských sdružení, pracovníci hygienických stanic), zúčastněného pozorování v rámci různých akcí věnovaných dané tématice a dokumentů týkajících se úprav očkování v ČR. Příspěvek ukazuje, jakým způsobem jsou v rámci debat týkajících se systému povinného očkování v ČR ustavovány představa občanství. Prostřednictvím analýzy výpovědí aktérů/rek, kteří aktivně vstupují do debaty kolem politik povinného očkování (ať již z pozice jeho zastánců či kritiků) ukazuje, jakým způsobem se politiky očkování stávají na jednu stranu prostředkem vymezení symbolické hranice mezi západem a východem a zároveň distinkcí mezi občany a těmi druhými (cizinci, přistěhovalci, uprchlíky…), kteří se stávají hrozbou pro zdraví celé populace. Cílem příspěvku je ukázat, jakým způsobem se téma očkování stává prostorem pro artikulaci společenských obav a s nimi spojených představ o povaze demokracie a jak je podstata těchto obav a představ ustavována v rámci různých diskurzů formujících se v souvislosti s kritikou systému povinného očkování.
Klíčová slova

Zpět

Patička