Přejít k obsahu


Plzeňská/městská tržnice

Citace:
VÁNĚ, J. Plzeňská/městská tržnice. Útvar koordinace Evropských projektů Města Plzně, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pilsen / City Market
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Útvar koordinace Evropských projektů Města Plzně
Autoři: Doc. PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem výzkumu je zjistit na základě všech nezbytných analýz, zda statutární město Plzeň potřebuje stálou plzeňskou tržnici. Výzkum je tvořen dvěma částmi: kvalitativní, která je realizována formou focus groups s prozkoumat postoje, názory a mínění k možnosti vytvoření stále plzeňské tržnice mezi obyvateli města. Následuje výzkum formou dotazníkového šetření, který ověřuje rozložení zjištěných názorů a představ v populaci obyvatel města Plzeň.
Abstrakt EN: The aim of the research is to determine on the basis of all necessary analyzes whether the statutory city of Pilsen Pilsen needs a stable marketplace.
Klíčová slova

Zpět

Patička