Přejít k obsahu


Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje v oblasti sociálních služeb v Plzni

Citace:
VÁNĚ, J., KALVAS, F. Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje v oblasti sociálních služeb v Plzni. Odbor sociálních služeb a Městský ústav sociálních služeb Města Plzně – příspěvková organizace, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mapping needs, satisfaction and expectations, including the prediction of development in social services in Pilsen
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Odbor sociálních služeb a Městský ústav sociálních služeb Města Plzně – příspěvková organizace
Autoři: Doc. PhDr. Jan Váně Ph.D. , PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem výzkumu je zjistit jak jsou obyvatelé města obeznámeni a spokojeni se službami OSS. Dále pak je cílem získat data, která umožní predikovat vývoj potřeb nabízených služeb v horizontu dalších let, aby tak město dokázalo flexibilněji reagovat na společenské změny (demografické, socioekonomické) a dokázalo tak lépe posloužit svým občanům. Respondenti budou vybráni pomocí adresného výběru a to pro vybrané skupiny. Výzkum se bude zaměřovat především na pět skupin obyvatelstva: (1) senioři, (1) rodiny s malými dětmi, děti a mladiství (budou vypovídat rodiče), (3) zdravotně postižení, (4) osoby ohrožené vyloučením, (5) cizinci.
Abstrakt EN: The aim of the research is to determine how the people of Pilsen are familiar and satisfied with the service of OSS.
Klíčová slova

Zpět

Patička