Přejít k obsahu


Immigrant disadvantage or the healthy immigrant effect? Evidence about low birth weight differences in the Czech Republic

Citace:
ŠTÍPKOVÁ, M. Immigrant disadvantage or the healthy immigrant effect? Evidence about low birth weight differences in the Czech Republic. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 2016, roč. 26, č. 4, s. 662-666. ISSN: 1101-1262
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Immigrant disadvantage or the healthy immigrant effect? Evidence about low birth weight differences in the Czech Republic
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Martina Štípková Ph.D.
Abstrakt CZ: Zdravotní stav rodiček-migrantek a jejich novorozenců v porovnání s domácí populací je různý v různých kontextech. V některých zemích mají migrantky větší riziko předčasného porodu nebo nízké porodní hmotnosti v důsledku svého nízkého socioekonomického statusu, vyšší míry zažívaného stresu a méně příznivého životního stylu a omezeného přístupu ke zdravotní péči. V jiných kontextech funguje tzv. efekt zdravého migranta, tedy samovýběr migrujících ze zdravých žen, které pak logicky mají i větší šanci na zdravé těhotenství. V zahraniční literatuře byl tento efekt byl pozorován zejména mezi osobami s nižším vzděláním. Cílem předkládaného příspěvku je porovnat porodní hmotnost migrantek a domácí populace v ČR a zjistit, který ze dvou možných efektů převažuje. Analyzována jsou data z matriky narozených z let 2013-2014. Závisle proměnnou je nízká porodní hmotnost. Hlavními vysvětlujícími proměnnými jsou země původu (6 kategorií: ČR, Slovensko, Ukrajina, Vietnam, jiná země EU, jiná země mimo EU) a vzdělání matky. Kontrolován je věk matky, pořadí dítěte, rodinný stav, původ, věk a vzdělání otce dítěte. Z výsledků vyplývá, že všechny skupiny imigrantek kromě Slovenek mají nižší šanci porodit dítě s nízkou porodní hmotností než Češky, což poukazuje na efekt zdravé migrantky. Potvrdila se i interakce původu matky s jejím vzděláním: výhodu mají především děti narozené málo vzdělaným migrantkám (ve srovnání s českými matkami s nízkým vzděláním). K tomuto výsledku zřejmě přispívá nejen samovýběr těchto migrantek ze zdravých žen, ale také velké socioekonomické rozdíly v riziku porodní hmotnosti v české populaci.
Abstrakt EN: BACKGROUND: Most of the research about immigrants' birth outcomes comes from countries with high numbers of immigrants. This article provides evidence from the Czech Republic, a country with a short immigration history and a small immigrant population. Two hypotheses are tested: the immigrant disadvantage hypothesis and the healthy immigrant hypothesis. METHODS: Live singleton births in 2013-14 from the national birth register are analysed. The odds of low birth weight (LBW) among the native population and five immigrant groups are compared using logistic regression. Control variables include maternal age, parity, education and marital status, paternal immigrant status, age and education. RESULTS: All immigrant groups, except for Slovaks, showed smaller odds of LBW than native mothers. Adjusted odds ratios for non-Slovak immigrants range between 0.52 and 0.65. Furthermore, maternal immigrant status interacts with education. There is a wide educational gradient in LBW among Czech and Slovak mothers with low education representing a large disadvantage. Such pattern is not present among other ethnic groups. This makes the outcomes of Czech and Slovak mothers less favourable. Native mothers and immigrants with higher level of education show more similar outcomes. Paternal immigrant status does not have a net effect on LBW when maternal ethnicity is taken into account. CONCLUSIONS: Results provide evidence for the healthy immigrant effect. The favourable outcomes of non-Slovak immigrants seem to result from a combination of two factors, health selection of immigrants and relatively high prevalence of LBW in the native population caused by adverse outcomes of mothers with low education.
Klíčová slova

Zpět

Patička