Přejít k obsahu


Trendy v porodech mimo partnerství

Citace:
ŠTÍPKOVÁ, M. Trendy v porodech mimo partnerství. Naše společnost, 2016, roč. 14, č. 1, s. 14-22. ISSN: 1214-438X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Trends in Unpartnered Childbearing
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Martina Štípková Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem textu je zjistit, jestli se v čase mění podíl matek, které rodí děti mimo partnerský vztah, a jestli se mění také asociace tohoto rodinného uspořádání se sociodemografickými charakteristikami matek. Rodinná uspořádání, do kterých se rodí děti, se v posledních více než dvou dekádách značně proměnila, a proto lze očekávat, že se změnil i podíl a/ nebo charakteristiky žen, které své děti rodí mimo partnerství. Jedním z důvodů, proč toho o porodech mimo partnerství víme tak málo, jsou omezené datové zdroje, ze kterých můžeme informace čerpat. Proto je cílem tohoto textu také zmapovat možnosti měření rodinného uspořádání rodiček a porovnat výsledky, která nám k tématu poskytují.
Abstrakt EN: There are studies of divorce and union separation in the Czech Republic but less is known about women who bear their children outside unions. The goal of the paper is to determine if the proportion of mothers who bear children without having a partner changes in time and if there is a change in the socio-demographic characteristics of mothers. As the data on unpartnered childbearing are limited, the paper also aims to map the available data sources and their possibilities and limitations.
Klíčová slova

Zpět

Patička