Přejít k obsahu


Vztahy mezi generacemi v situaci pečování

Citace:
JEŘÁBEK, H. Vztahy mezi generacemi v situaci pečování. Plzeň, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Prof. PhDr. Hynek Jeřábek CSc.
Abstrakt CZ: Pečující rodiny prokazují odpovědnost, své pečování považují za samozřejmé a dávají přednost péči o seniora před vlastními zájmy. Obětují svůj čas, kariéru a často i zdraví. Zkoumali jsme mezigenerační solidaritu a vytvořili jsme souhrnný index rodinné soudržnosti. Výše tohoto indexu potvrzuje silné citové vazby mezi členy rodiny, časté setkávání a vzájemnou pomoc v rámci rodiny jak předpokládá sociálně psychologická teorie.Také platí, že členové rodiny sdílejí hodnoty a názory, cítí povinnost a odpovědnost za rodinu jako celek a jsou ochotni pečovat o rodinu i za cenu osobních obětí. Chování pečujících je tedy altruistické. Rozlišili jsme několik různých typů českých rodin. Představujeme jejich charakteristiky a typ péče, kterou poskytují.
Klíčová slova

Zpět

Patička