Přejít k obsahu


Mapování současné podoby české náboženské kolektivní paměti: Kombinace Q-metody a reprezentativního šetření

Citace:
KALVAS, F. Mapování současné podoby české náboženské kolektivní paměti: Kombinace Q-metody a reprezentativního šetření. Olomouc, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Z denního tisku za roky 2009-2013 náš tým vybral 48 výroků, které jsme nechali hodnotit 46 respondentů – byli zastoupeni věřící i nevěřící, mladá, střední a starší generace. Odhalili jsme existenci tří typů náboženské paměti: (1) náboženství jako inherentní součást historie, (2) oddělení historie a náboženství a (3) nezájem o vztah náboženství a historie. Také jsme zjistili, které výroky zásadně štěpí tyto tři typy. 12 nejlépe štěpících výroků vzešlých z Q-metody jsme využili v dotazníkovém šetření. Tam jsme je nechali reprezentativním souborem 1004 respondentů hodnotit na 9 bodové škále. Identifikovali jsme dva hlavní faktory, které potvrdili tři typy zjištěné Q-metodou. První typ je v české populaci zastoupen nejméně, třetí typ nejvíce.
Klíčová slova

Zpět

Patička