Přejít k obsahu


Online Forum Summarization

Citace:
KREJZL, P., STEINBERGER, J., HERCIG, T., BRYCHCÍN, T. Online Forum Summarization. In Data a znlosti 2015. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, FEI, 2015. s. 85-88. ISBN: 978-80-248-3824-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Online Forum Summarization
Rok vydání: 2015
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - TU Ostrava, FEI
Autoři: Ing. Peter Krejzl , Doc. Ing. Josef Steinberger Ph.D. , Ing. Tomáš Hercig , Ing. Tomáš Brychcín Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Účel tohoto článku je popsat systém, který sumarizuje velké množství komentářů zpravodajských článků. Prvním důležitým krokem ve vývoji sumarizačního systému je určit, čeho se komentáře týkají. Pro každé takové spojení systém určuje, zda komentář s článkem souhlasí a určuje jeho polaritu.
Abstrakt EN: The purpose of this paper is to describe a system that is able to summarize such a mass of comments. An important initial step in developing a reader comment summarization system is to determine what comments relate to. After establishing the links, each should be labelled by agreement and sentiment.
Klíčová slova

Zpět

Patička