Přejít k obsahu


Searching for a Measure of Word Order Freedom

Citace:
KUBOŇ, V., LOPATKOVÁ, M., HERCIG, T. Searching for a Measure of Word Order Freedom. In ITAT 2016: Information Technologies—Applications and Theory. neuveden: CEUR-WS, 2016. s. 11-17. ISBN: 978-1-5370-1674-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Searching for a Measure of Word Order Freedom
Rok vydání: 2016
Místo konání: neuveden
Název zdroje: CEUR-WS
Autoři: Vladislav Kuboň , Markéta Lopatková , Ing. Tomáš Hercig ,
Abstrakt CZ: Práce porovnává různé způsoby měření volnosti slovosledu aplikované na data ze syntakticky anotovaných korpusů pro 23 jazyků. Tyto korpusy jsou součástí projektu HamleDT, statistiky slovosledu jsou relativní četnosti všech kombinací slovosledu podmětu, přísudku a předmětu a to jak v hlavních tak i ve vedlejších větách. Míry zahrnují Euklidovskou vzdálenost, max-min vzdálenost, entropii a kosínovou podobnost. V článku jsou diskutovány rozdíly v jednotlivých měr
Abstrakt EN: This paper compares various means of measuring of word order freedom applied to data from syntactically annotated corpora for 23 languages. The corpora are part of the HamleDT project, the word order statistics are relative frequencies of all word order combinations of subject, predicate and object both in main and subordinated clauses. The measures include Euclidean distance, max-min distance, entropy and cosine similarity. The differences among the measures are discussed
Klíčová slova

Zpět

Patička