Přejít k obsahu


Politiky aktivního stárnutí, česká rodinná politika a postavení prarodičů v ČR

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Politiky aktivního stárnutí, česká rodinná politika a postavení prarodičů v ČR. Brno, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na zmapování zapojování prarodičů do péče o vnoučata a diskutuje, do jaké míry současné politiky aktivního stárnutí reflektují roli prarodiče jako významnou součást zkušenosti stárnutí řady seniorů/rek. Zároveň poukazuje na nutnost integrovat starší generaci a význam péče, které poskytují, do současných úvah o rodinné politice v ČR.
Klíčová slova

Zpět

Patička