Přejít k obsahu


Neural Networks for Sentiment Analysis in Czech

Citace:
LENC, L., HERCIG, T. Neural Networks for Sentiment Analysis in Czech. In ITAT 2016: Information Technologies—Applications and Theory. neuveden: CEUR-WS, 2016. s. 48-55. ISBN: 978-1-5370-1674-0 , ISSN: 1613-0073
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Neural Networks for Sentiment Analysis in Czech
Rok vydání: 2016
Místo konání: neuveden
Název zdroje: CEUR-WS
Autoři: Ing. Ladislav Lenc Ph.D. , Ing. Tomáš Hercig ,
Abstrakt CZ: Práce prezentuje první pokus o použití neuronových sítí pro analýzu sentimentu v češtině. Neuronové sítě prokázaly velmi dobré výsledky pro analýzu sentimentu v angličtině, proto je adaptujeme do českého prostředí. Nejdříve jsme provedli experiment na dvou anglických korpusech pro porovnatelnost s existujícími state-of-the-art metodami pro analýzu sentiment v angličtině. Poté zkoumáme efektivitu použití neuronových sítí na čtyřech českých korpusech. Ukazujeme, že dosažené výsledky jsou slibné, nicméně stále existuje velký prostor pro zlepšení, zejména na českém korpusu.
Abstrakt EN: This paper presents the first attempt at using neural networks for sentiment analysis in Czech. The neural networks have shown very good results on sentiment analysis in English, thus we adapt them to the Czech environment. We first perform experiments on two English corpora to allow comparability with the existing state-of-the-art methods for sentiment analysis in English. Then we explore the effectiveness of using neural networks on four Czech corpora. We show that the networks achieve promising results however there is still much room for improvement especially on the Czech corpora.
Klíčová slova

Zpět

Patička