Přejít k obsahu


Analýza dlouhodobého dopadu projektu EHMK2015 na obyvatele města a jejich recepci pozice kultury v každodenním životě

Citace:
VÁNĚ, J., KALVAS, F. Analýza dlouhodobého dopadu projektu EHMK2015 na obyvatele města a jejich recepci pozice kultury v každodenním životě. Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the long-term impact of the project EHMK2015
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost
Autoři: Doc. PhDr. Jan Váně Ph.D. , PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem výzkumu bylo zjistit míru dlouhodobých dopadů projektů realizovaných EHMK 2015: (a) na hodnotové orientace obyvatel města, (b) na proměnu poptávky po kulturních akcích/artefaktech atd. ze strany obyvatel, (c) na recepci projektů realizovaných EHMK 2015.
Abstrakt EN: The aim of the research was to determine the degree of long-term impact of projects EHMK2015
Klíčová slova

Zpět

Patička