Přejít k obsahu


Obsahová analýza použití pojmů hidžáb, burka a nikáb v českém denním tisku v letech 1996–2013

Citace:
VÁNĚ, J., KALVAS, F. Obsahová analýza použití pojmů hidžáb, burka a nikáb v českém denním tisku v letech 1996–2013. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2016, roč. 8, č. 1, s. 43-56. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Content analysis: terms of hijab , burka niqab is in Czech newspapers in years 1996-2013
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. PhDr. Jan Váně Ph.D. , PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: Pro naši analýzu využíváme korpus textů novinových článků zaměřených na náboženství. Vybrané texty pochází z období leden 1996 – prosinec 2013 a to ze všech regionálních a celostátních deníků, které za dané roky archivuje společnost AnoPress IT, a.s. Z výsledků vyplývá mimo jiné následující: v naší analýze jsme mezi dominantními atributy vybraných objektů nenašli žádné, které by vykreslovaly burku, hidžáb a nikáb jako symbol či formu útlaku žen. Na výše položenou výzkumnou otázku odpovídáme v souhrnu takto: burka, hidžáb a nikáb jsou (1) něčím negativním, co je potenciálně nebezpečné, (2) něčím cizím, co je třeba popsat a vysvětlit, (3) něčím, co proniká do evropského veřejného prostoru a je třeba se tomu bránit, (4) něčím, co je primárně problém západní Evropy, ale ČR se to (zatím) příliš netýká.
Abstrakt EN: This study is based on the assumption that our understanding of reality, i.e. Islam in this case, is primarily shaped by the mass media: it is the mass media that create value frameworks which help us understand not only the individual key terms of everyday reality, but also the entire discourses that shape it. In this particular study, we have focused on the issues related to the wearing of a hijab, a burqa or a niq¯ab, which the media present as one of the four most frequently identified threats supposedly permeating the space occupied by western civilization (including the Czech Republic). We analyzed texts published between 1996 and 2013 in all regional and national daily newspapers using the agenda-setting theory, or, to be more precise, a particular segment of this theory – the attribute-agenda setting theory. The aim of this article is (1) to outline a particular methodological procedure still quite uncommon in the field of religious studies, and (2) to point out the various attributes that the Czech media link to particular particles of clothing (burqa, niq¯ab and hijab).
Klíčová slova

Zpět

Patička