Přejít k obsahu


Modelování náboženské kolektivní paměti: srovnání dvou počítačových modelů

Citace:
KALVAS, F. Modelování náboženské kolektivní paměti: srovnání dvou počítačových modelů. Plzeň, 2016.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek porovnává dva multiagentní modely kolektivní náboženské paměti. První ji pojímá jako proces, kde dochází k (a) výběru historických událostí, které jsou interpretovány skrze (b) rámce (c) jedinci. Každý jedinec formuje ve své mysli co nejkonzistentnější síť interpretovaných historických událostí, v jejím centru je jeho interpretovaná náboženská pozice. Když jedinec zakouší kognitivní disonanci vlivem nekonzistencí v této síti: (1) komunikuje o ní s blízkými jedinci, (2) zhušťuje vazby konzistentních elementů, (3) mění rámce, nebo (4) rozpojuje nekonzistentní elementy. Druhý model je založený na adaptovaném modelu difuze kultury: (a) pravděpodobnost, že dva jedinci budou komunikovat o historii je přímo úměrná procentu událostí, které tito jedinci interpretují stejně, (b) pokud se v interpretaci nějaké události dva komunikující jedinci liší, převezme jeden interpretaci od druhého – pravděpodobnost převzetí ovlivňuje rozdíl prestiže jedinců a interpretace události v jejich nejbližším okolí, (c) jedinec události neznalý přebere automaticky její interpretaci, (d) od interpretace historie je odvislý náboženský postoj – jedinec zastává takový, který je konzistentní s dominantním interpretačním rámcem. Autor především představí principy obou modelů a hlavní výsledky z analýzy simulačních experimentů. Technické stránce bude věnována minimální pozornost – autor bytostně touží diskutovat s účastníky semináře, který z modelů považují za vhodnější pro sociologické studium náboženství.
Klíčová slova

Zpět

Patička