Přejít k obsahu


Women as Care Managers: The Effect of Gender and Partnership Status on Grandparent Care for Grandchildren

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Women as Care Managers: The Effect of Gender and Partnership Status on Grandparent Care for Grandchildren. Sociologický časopis, 2015, roč. 51, č. 6, s. 929-958. ISSN: 0038-0288
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Women as Care Managers: The Effect of Gender and Partnership Status on Grandparent Care for Grandchildren
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D. , Mgr. Martina Štípková Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato studie se zaměřuje na vliv rodinného uspořádání prarodičů na jejich zapojení se do péče o vnoučata. V návaznosti na předchozí studie se soustředí na zprostředkující roli babiček, jejichž zapojení do péče o vnoučata ovliňuje i intenzitu péče poskytovanou jejich partnery. Text využívá kombinaci kvantitativních a kvalitativních dat zaměřujících se na prarodiče s malými vnoučaty (do deseti let věku). Kvantitativní analýza vychází z dat SHARE a zkoumá, jakým způsobem gender a partnerská situace prarodičů ovlivňuje jejich zapojení do péče o vnoučata. Identifikuje silný pozitivní vliv přítomnosti partnerky na zapojení mužů do péče, přičemž u žen tento efekt pozorován není. Kvalitativní analýza se prostřednictvím 20 rozhovorů s matkami a 20 rozhovorů s babičkami snaží objasnit mechanismy, které stojí za touto zprostředkující rolí babiček. Ukazuje, jakým způsobem je zapojení prarodičů ovlivněno genderovaností konceptu péče, rozdílnými očekáváními spojenými s rolí babičky a dědečka a kin-keeping aktivitami provozovanýni ženami. Babičky jsou v porovnání s dědečky považovány za více schopné uspokojit potřeby malých dětí. Zároveň samy aktivně pracují na budovaná mezigeneračních vztahů a organizaci péče. Text ukazeje, že ženy aktivně (a často pomocí velmi sofistikovaných mechanismů) vtahují své partnery do péče o vnoučata.
Abstrakt EN: Grandparental care of grandchildren is a highly gendered institution, with women being more likely to participate in it than men. This article studies whether and why care by grandmothers and grandfathers is influenced by their family arrangement. Following previous research, the authors focus on the mediating role of grandmothers in the involvement of men in caring for their grandchildren. We use a combination of quantitative and qualitative data about grandparents with small grandchildren (under ten years of age). The quantitative analysis is based on SHARE data and identifies whether the involvement in care depends on gender and the partnership arrangements of grandparents, controlling for a number of other characteristics of families. The analysis reveals a strong positive impact of the presence of a partner on the engagement of men (but not women) in grandparental care. This effect is present among both intact families and families with more complex arrangements. The qualitative analysis of 20 interviews with mothers and 20 interviews with grandmothers provides a deeper understanding of these results. It shows that the involvement of grandparents is shaped by the gender-specific notions of care competence and grandparental roles held by the participants and also by the kin-keeping activities of women. Grandmothers, compared to their male counterparts, are perceived as more capable of satisfying the needs of a small child. They also do more work on maintaining intergenerational family relationships and arranging care. They actively (sometimes in very sophisticated ways) involve their partners in the care of grandchildren.
Klíčová slova

Zpět

Patička