Přejít k obsahu


Owen Software - Milestone 4 Report

Citace:
KONOPÍK, M., BRYCHCÍN, T. Owen Software - Milestone 4 Report. Owen Software Development Company, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Owen Software - Milestone 4 Report
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Owen Software Development Company
Autoři: Ing. Miloslav Konopík Ph.D. , Ing. Tomáš Brychcín Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Zpráva popisuje výzkum pro softwarovou společnost Owen software provedenou v rámci čtvrtého milníku, který uzavírá společný výzkumný kontrakt. Výzkum je zaměřen na výzkum počítačového algoritmu pro zjišťování, zda jsou dvojice kurzů vzájemně převoditelné nebo nejsou. Jádro algoritmu se skládá z klasifikátoru a featurách vypočtených za použití pokročilých metody zpracování přirozeného jazyka. Výzkum je uzavřen demonstrační aplikací.
Abstrakt EN: The report describes the research for Owen software company concluded by the fourth milestone. The research is focused on designing a computer algorithm for distinguishing mutually transferable courses from non-transferable courses. The core of algorithm consists of a classifier and advanced features computed using natural language processing methods. The research is concluded with a demonstration application.
Klíčová slova

Zpět

Patička