Přejít k obsahu


Jak se mluví za mřížemi: (tajná) mluva odsouzených v českých věznicích

Citace:
DIRGA, L. Jak se mluví za mřížemi: (tajná) mluva odsouzených v českých věznicích. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2016, roč. 8, č. 1, s. 7-23. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The way of speaking behind bars: (secret) language of inmates in Czech prisons
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Lukáš Dirga
Abstrakt CZ: Studie se zabývá měnící se funkcí vězeňského jazyka odsouzených v českých věznicích s důrazem kladeným její kryptickou funkci. Data prezentovaná v tomto textu vychází z vlastního etnografického výzkumu v prostředí českých mužských věznic. Datový soubor tvoří kvalitativní rozhovory s klíčovými aktéry vězeňského světa, pozorování ve vnitřních prostorách věznic a analýza dokumentů vztahujících se k českému vězeňskému systému. Výsledky naznačují, že vězeňská mluva odsouzených v českých věznicích si stále (alespoň částečně) zachovává svou kryptickou funkci ve formě tajných kódů.
Abstrakt EN: The text focuses on the changing functions of prison language used by inmates in Czech prisons with an impact put on its cryptic function. The data presented in this paper are based on the original ethnographic research conducted in Czech prisons. The data for analysis were collected from qualitative interviews with selected participants of the prison environment, observations carried out inside the prisons and from analysis of documents related to the Czech prison service. The findings indicate that language of inmates in Czech prisons still (at least partially) sustains its cryptic function in the form of secret codes.
Klíčová slova

Zpět

Patička