Přejít k obsahu


The Structure of the Inmate Population in Czech Prisons

Citace:
DIRGA, L., LOCHMANNOVÁ, A., JUŘÍČEK, P. The Structure of the Inmate Population in Czech Prisons. Sociológia - Slovak Sociological Review, 2015, roč. 47, č. 6, s. 559-578. ISSN: 0049-1225
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Structure of the Inmate Population in Czech Prisons
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Lukáš Dirga , Ing. Alena Lochmannová , PhDr Petr Juříček
Abstrakt CZ: Předkládaná studie prezentuje analýzu problematiky ustavování a reprodukce sociální hierarchie mezi odsouzenými v českých věznicích. Data prezentovaná v článku vychází z vlastního etnografického výzkumu prováděného v českých věznicích. Datový korpus tvoří kvalitativní rozhovory s vybranými aktéry vězeňského světa, pozorování ve vnitřních prostorách věznic a analýza dokumentů vztahujících se k českému vězeňství. Z našich zjištění vyplývá značný vliv endogenních (fyzická síla, psychologická dovednost, ekonomický kapitál, kriminální minulost) i exogenních (vliv vězeňské autority) faktorů na ustavování hierarchie v populaci českých odsouzených.
Abstrakt EN: The aim of the study was to analyse how a social hierarchy among inmates in Czech prisons is formed and reinforced. The data presented in this paper is based on the original ethnographic research conducted in Czech prisons. The data for analysis was collected from qualitative interviews with selected participants of the prison environment, observations carried out inside the prisons and from documents related to the Czech prison service. The findings indicate that the formation of inmate hierarchy in Czech prisons is strongly influenced by both endogenous (physical strength, psychological manipulation, economic capital, criminal history) and exogenous (effect of prison authority) factors.
Klíčová slova

Zpět

Patička