Přejít k obsahu


The possible applications of the Guard’s World concept in the analysis of the Czech prison system

Citace:
DIRGA, L. The possible applications of the Guard’s World concept in the analysis of the Czech prison system. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2015, roč. 7, č. 3, s. 115-131. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The possible applications of the Guard’s World concept in the analysis of the Czech prison system
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Lukáš Dirga
Abstrakt CZ: Oblast vězeňství je jedna z nejméně probádaných sfér současného českého sociálně-vědního výzkumu. Cílem této studie je alespoň částečně přispět k vyplnění této mezery v současném poznání. Na základě etnografického výzkumu populace českých vězeňských dozorců se v rámci textu snažím, 1) porovnat situaci vězeňských dozorců z USA roku 1975 se současným kontextem České republiky, 2) zhodnotit relevantnost aplikace konceptu světa dozorců při analýze totální vězeňské instituce, a 3) analyzovat význam a roli sportu pro dozorce ve vztahu k výkonu jejich zaměstnání ve vězeňském prostředí. Cílem studie je odkrytí podobností, respektive odlišností v populaci vězeňských dozorců kontextu USA roku 1975 a kontextu České republiky roku 2014 s důrazem kladeným na téma sportu.
Abstrakt EN: The sphere of prison environment is currently one of the most undiscovered topics in the social research in the context of the Czech Republic. This article attempts partially fill out this gap. Based on ethnographic study of prison guards working in the Czech prison system, the text 1) compares situation of prison guards in USA in 1975 and current context of the Czech Republic, 2) assess relevancy of use of this concept in social research in prison total institution, and 3) analyzes the roles and meanings of sport for prison guards in connection with job in prison environment. The objective of this article is to reveal the parity or disparity in prison guard’s subcultures in USA (1975) and the Czech Republic (2014) with emphasis put on the topic of sport in Guard’s world in the Czech prisons.
Klíčová slova

Zpět

Patička