Přejít k obsahu


Práce v kotli. (Re)produkce opozice fotbalových fanoušků v moderních mantinelech

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A., ŠUSTA, D. Práce v kotli. (Re)produkce opozice fotbalových fanoušků v moderních mantinelech. Lidé města, 2015, roč. 17, č. 3, s. 377-400. ISSN: 1212-8112
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Work in the Terrace. (Re)production of the Opposition of Football Fans in Modern Limitations
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Alena Pařízková Ph.D. , Bc. David Šusta
Abstrakt CZ: Profesionální fotbal je jako globalizovaný sport stále více formován procesy McDonaldizace. Specifická místa na fotbalových stadionech známá jako kotel se stala posledním útočištěm resistence vůči tomuto vývoji. Studie zachycuje propojení místa a jedinců v kontextu různých ideologií a mocenských vztahů z perspektivy fotbalových fanoušků označovaných jako ultras. Na základě etnografického výzkumu fanoušků AC Sparta Praha text ukazuje, že sparťanští ultras se formují zejména kolem tří základních témat: karneval, kotel a tradice. Karneval je způsobem fandění, kotel místem realizace a tradice znamená autenticitu, komunitu a kontinuitu. Sdílené normy fandění formují autenticitu fanoušků a kmenového přináležení, čímž vytváří základ jejich suverenity. Dále vymezují jejich postavení v nerovné mocenské struktuře profesionálního fotbalu, postavené na tradici, autenticitě a nezávislosti, které je tak stavěno jako dichotomické a v rozporu s moderním konzumem. Nicméně, mnohé z jejich činností jsou moderní a glokální.
Abstrakt EN: Professional football as a globalised sport is increasingly shaped by the processes of McDonaldisation. Specific places in football stadiums known as the “kotel” became the last asylum for opposition to this development. We grasp the interconnection of sites and individuals in the contexts of different ideologies, and power relations through the perspective of those football fans known as the ultras. Based on the ethnographic research of the fans of the AC Sparta Football Club, the article shows that Spartan ultras are formed mainly around three basic points: carnival, “kotel”, and traditions. Carnival is a way of cheering, “kotel” is a place of practice, and tradition means authenticity, community and continuity. The declared principles of cheering assist in shaping the fans’ authenticity and tribal belonging, thus creating a basis for sovereignty. They define their position in the unequal power hierarchy of professional football in terms of tradition, authenticity and independence, which stands as dichotomous and contradictory to modern consumerism. However, many of their activities are modern and glocal.
Klíčová slova

Zpět

Patička