Přejít k obsahu


Počítačové modelování neúspěšného dosídlení Sudet

Citace:
KALVAS, F. Počítačové modelování neúspěšného dosídlení Sudet. Olomouc, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Seminář představí hypotézu, že neúspěšné dosídlení Sudet po roce 1945 může být výsledkem dynamického procesu, kde interagují individuální rozhodnutí dosídlenců zůstat nebo se odstěhovat (mikro rovina) s občanskou vybaveností sídel (makro rovina). Čím je počet obyvatel sídla větší, tím lepší je občanská vybavenost sídla, které tak motivuje stávající obyvatele zůstat a láká nové k přistěhování. Když pak klesá počet obyvatel, ztrácí sídlo určité prvky občanské vybavenosti, což obyvatele motivuje k odchodu a nové méně láká k přistěhování. Tato interakce by měla vést ke spirálovitému procesu, ve kterém se postupně vylidní malá sídla s horší vybaveností a obyvatelé se přesunou do měst a menších sídel v jejich okolí. Funkčnost hypotézy otestujeme pomocí počítačové simulace. Pokud publikum nebude s metodou počítačových simulací obeznámeno (např. z https://www.youtube.com/watch?v=aFUrNDIwI3A), přednášející ji představí a vysvětlí tak podrobně jak bude publikum chtít a potřebovat. Přednášející se velmi těší na průběžnou diskusi s publikem a jeho zvídavé dotazy.
Klíčová slova

Zpět

Patička