Přejít k obsahu


Perspektivy postpenitenciární péče z pohledu náboženských organizací

Citace:
DIRGA, L., VÁNĚ, J. Perspektivy postpenitenciární péče z pohledu náboženských organizací. Praha, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Lukáš Dirga , Doc. PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Konferenční příspěvek se zabývá tématem postpenitenciární péče z pohledu náboženských organizací, které se touto problematikou zabývají. Cílem příspěvku je představit možnosti náboženských organizací, jak ony přistupují k problematice postpenitenciární péče. V rámci prezentace vycházíme z námi provedeného kvalitativního empirického výzkumu založeného na rozhovorech s klíčovými aktéry (nejen) vězeňského světa, pozorování ve vnitřních prostorách věznic a analýze relevantních dokumentů vztahujících se k problematice postavení náboženství v českých post-komunistických věznicích. Z analýzy dat vyplývá, že systém duchovní postpenitenciární péče není systematicky adekvátně propracovaný a hlavní díl zodpovědnosti za práci s propuštěnými odsouzenými leží na bedrech neziskových organizací a charizmatických osobností vnitřně motivovaných k poskytování postpenitenciární péče.
Klíčová slova

Zpět

Patička