Přejít k obsahu


The Changing Practices and Meanings of Grandparenthood. Reflections on the Demographical Trends and Changing Representations of Ageing

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. The Changing Practices and Meanings of Grandparenthood. Reflections on the Demographical Trends and Changing Representations of Ageing. Sociology compass, 2015, roč. 9, č. 4, s. 309-319. ISSN: 1751-9020
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Changing Practices and Meanings of Grandparenthood. Reflections on the Demographical Trends and Changing Representations of Ageing
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem tohoto textu je tak zmapovat 1) potenciální dopady demografických procesů spojených s tzv. stárnutím populace a heterogenity současných rodinných forem na roli a pozici prarodičů v rodině a 2) proměny společenských představ o roli seniorů/rek ve společnosti svázané s těmito trendy, které dopadají na způsoby, jakými je role prarodiče konstruována a jaké místo je jí přikládáno v rámci individuální životní biografie. Zároveň představuje prarodičosvtví jako instituci, která je silněn genderovaná. Usiluje přitom zároveň o to poskytnout inspiraci pro další bádání v oblasti současných podob prarodičovství a nastínění možných otázek, které současné demografické a společenské trendy ve vztahu k prarodičovství vyvolávají.
Abstrakt EN: Deep demographical shifts in western societies are significantly influencing the patterns of family life including the various forms of solidarity between generations. At the same time, we are facing significant changes in the social representation of ageing, which also influence the ways in which the roles of seniors in society are perceived and how the meaning of old age is constructed. The paper highlights the significance of these changes for the possible (re)definition of grandparenthood. It discusses the ways in which these demographical changes, the current heterogeneity of family life, and changing representations of ageing can affect the practices and meanings of grandparenthood. Simultaneously, it points out the need to analyse grandparenthood as a role which is strongly gendered.
Klíčová slova

Zpět

Patička