Přejít k obsahu


Latentní bezdomovectví I.

Citace:
VÁNĚ, J., KALVAS, F. Latentní bezdomovectví I.. Statutární město Plzeň, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Latent homelessness I.
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Statutární město Plzeň
Autoři: Doc. PhDr. Jan Váně Ph.D. , PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem aplikovaného výzkumu, jenž byl zadán Odborem sociálních služeb magistrátu města Plzně, bylo provést následující kroky. (1) Analyzovat finanční a životní situaci jedinců spadajících do kategorie „latentního bezdomovectví“ - (a) Velikost příjmu na jedince/rodinu, (b) Rychlost spotřeby finančních prostředků, (c) Zdroje příjmů – legální/nelegální druhy, (d) Sociodemografická data, (e) Národnost, doba pobytu, místo odkud přicházejí, (f) Míra zadlužení, vybrané typy zadlužení, splácení dluhů, (g) Potomci a jejich přítomnost na ubytovně, (h) Velikost domácnosti, (i) Důvody odchodu na ubytovnu, (j) Délka bydlení na aktuální ubytovně a na ubytovnách celkem, (k) Znalost a frekvence využívání služeb organizací, (l) Ochota k odchodu z ubytovny do prostředí stálého bydlení, (m) Plán odchodu a schopnost tento plán realizovat, (n) Důvody neochoty ubytovnu opustit, (o) Požadavky na pomoc s hledáním stálého bydlení (2) Stanovit procentuální podíl osob – spadajících do kategorie latentního bezdomovectví – ohrožených přechodem mezi osoby z kategorie zjevného bezdomovectví. Následně pak navrhnout další možné postupy, které by přispěly k řešení situace latentního bezdomovectví v městě Plzeň.
Abstrakt EN: The aim of applied research was to carry out the following steps. To map the incidence of homelessness in the city of Pilsen, depending on their life situation - those who dwell on the hostel, and then analyze the needs and requirements of the homeless direction ties of observed.
Klíčová slova

Zpět

Patička