Přejít k obsahu


Panenko skákavá! - Dislokace paměti

Citace:
KOBES, T. Panenko skákavá! - Dislokace paměti. FSV, UK v Praze, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Tomáš Kobes Ph.D.
Abstrakt CZ: Záměrem příspěvku bylo přiblížit některé teoretické a metodologické problémy, vyplývající z tradičního pojetí prostoru a času v sociálních vědách a jaké obtíže jsou s těmito problémy spojené při výzkumu paměti určitého místa. Příspěvek byl založen na předpokladu, že paměť je vázána na určité zprostředkovatele umožňující její dislokaci, v jejímž rámci dochází ke spojování různých aktérů, časů a prostorů. Tento předpoklad byl dokumentován na základě předběžných výsledků z terénního výzkumu, ukazující různé formy dislokace, v nichž je spojováno minulé se současným, lokální s regionálním (popř. globálním) a jak se tyto formy dislokace podílejí na opětovném utváření ztracené paměti v minulosti významného poutního místa.
Klíčová slova

Zpět

Patička