Přejít k obsahu


Aktivní stárnutí jako idea, nástroj a kapitál. Kde hledat kořeny úspěchu konceptu aktivního stárnutí?

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Aktivní stárnutí jako idea, nástroj a kapitál. Kde hledat kořeny úspěchu konceptu aktivního stárnutí?. Sociální studia, 2014, roč. 11, č. 3, s. 13-29. ISSN: 1214-813X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Active Ageing as an Idea, Tool and Form of Capital: What Makes the Concept of Active Ageing So Successful?
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D.
Abstrakt CZ: Aktivního stárnutí dnes představuje jeden z nejvlivnějších konceptů v rámci gerontologie, sociální práce i sociální politiky. Idea aktivního stárnutí se stala klíčovým rámcem debat spojených s populačním stárnutím v Evropských zemích a zastává prominentní postavení v úvahách o možnostech jeho řešení. Tento text diskutuje faktory, které přispěly k etablování aktivního stárnutí jako úspěšné teorie, jež významně ovlivnila současné představy o stárnutí a má i praktický dopad na sociální politiku ve vztahu k seniorům/kám. První část textu aplikuje úvahy Murray Davis o faktorech, které stojí za úspěchem vlivných sociálních teorií, na koncept aktivního stárnutí. Druhá část textu poukazuje na to, že důvody současné popularity idey aktivního stárnutí je potřeba hledat rovněž v nových možnostech, které tento způsob uvažování nabízí pro sociální politiku, práci se seniory/kami i pro seniory/ky samotné. Analyzuje přitom aktivní stárnutí jako nástroj spravování stárnoucí populace a novou formu profesního a individuálního kapitálu.
Abstrakt EN: Currently the idea of active ageing represents a perspective that held a prominent position in the gerontology, social work and social policy. It became a crucial framework for the policy related to the issues of population ageing in European countries. This paper discuss factors that helped to established active ageing as a successful theoretical concept that significantly influenced current social representations of ageing and has practical impact on social work and policy. The first part of the paper draws upon the work of Murray Davis and her insight into the key aspects that make sociological theory successful. The second part of the paper highlights the need to analyze the popularity of the concept of active ageing with respect to the possibilities that such approach to ageing opens up to social policy, social work and to seniors themselves. It analyzes active ageing as a strategy of management of ageing population, form of professional and individual capital.
Klíčová slova

Zpět

Patička