Přejít k obsahu


Demografické stárnutí populace - výzvy, rizika a příležitosti

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Demografické stárnutí populace - výzvy, rizika a příležitosti. In Stárnutí populace jako výzva. Age management a postavení lidí 50+ ve společnosti a na trhu práce. Praha : Alternativa 50+, 2014, s. 8-14. ISBN: 978-80-905711-0-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Population ageing - challenges, risks and opportunities
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Alternativa 50+
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D.
Abstrakt CZ: Text diskutuje příčiny demografického stárnutí v ČR a jeho dopady na sociální politiku. Představuje demografické stárnutí jako proces, který s sebou přináší zásadní výzvy pro fungování trhu práce, sociální služby a subjektivní představy o podobě individuální biografie. Tyto změny ale není potřeba vnímat jako a priori negativní a rizikové. Představuje věk jako princip strukturující různé formy znevýhodnění, která je zároveň potřeba analyzovat v kontextu dalších kategorií jako je gender či socioekonomický status.
Abstrakt EN: The paper discusses the process of population ageing in the Czech Republic and its impact on social policy. It depicts population ageing as a process that imposes a crucial challenge for the structure of the labour market, social services and our conceptualization of individual biography. Simultaneously, it stresses that those changes should not be perceived as inherently negative. The paper focuses on age as a factor that influence various forms on inequalities. It stress that age should be always analyzed in intersection with other social categories (such as gender or socioeconomic status).
Klíčová slova

Zpět

Patička