Přejít k obsahu


Tělo jako projekt: vztah odsouzených k posilování

Citace:
DIRGA, L. Tělo jako projekt: vztah odsouzených k posilování. Plzeň, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Lukáš Dirga
Abstrakt CZ: Předkládaný příspěvek se zabývá tématikou sportu v prostředí českých věznic. Hlavní důraz je kladen na oblast posilování a roli, kterou hraje v této souvislosti vlastní tělo pro odsouzené v rámci výkonu jejich trestu odnětí svobody. Konferenční příspěvek je založen na vlastním empirickém výzkumu v českých věznicích typu C, v jehož rámci bylo prozatím provedeno 30 kvalitativních rozhovorů a 50 hodin pozorování ve vnitřních prostorách věznice. Prozatímní výsledky ukazují, že odsouzení přistupují k vlastnímu tělu jako k projektu, který se snaží během výkonu trestu rozvíjet s ohledem na jejich budoucí život po propuštění. V tomto ohledu je pro ně klíčové právě posilování.
Klíčová slova

Zpět

Patička